Leiderschapsontwikkeling

Onze visie op leiderschapsprogramma's

In onze ogen dienen leiders de volgende kenmerken te bezitten:

 • Een hoog zelfbewustzijn als gevolg van continue zelfonderzoek; Wie ben ik, wat drijft mij, waar sta ik voor? Waar ben ik goed in? Wat vind ik lastig? Wie wil ik zijn? Ze zijn zich bewust van het effect dat ze hebben op anderen, én van het effect dat anderen op hen kunnen hebben.
 • Ze zijn in staat, al dan niet samen met het team, een heldere ambitie en strategie vast te stellen, uit te dragen en er commitment op te krijgen. Het lukt ze tevens om deze ambitie echt neer te zetten, geïmplementeerd te krijgen.
 • Ze inspireren, motiveren en geven vertrouwen aan hun team en teamleden: ze zijn onderzoekend, luisterend, vragen stellend, prikkelend, uitdagend, delegerend.
 • Ze zijn helder in het uitspreken van verwachtingen en verantwoordelijkheden, en aanspreken op gedrag en inhoud.
 • Ze werken vanuit de basishouding: ik ben okay, en jij bent okay.

Leiders dragen met elkaar principes uit, passend bij de normen en waarden van de organisatie of het organisatie-onderdeel. Dit noemen wij de leidende principes. Deze principes bepalen ze met elkaar, met of zonder input van de omgeving en stakeholders. Het zijn de beloftes die ze doen aan elkaar en aan de organisatie, het gaat om gedrag waar ze op aangesproken willen worden. Deze principes kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Wij doen wat nodig is, met respect voor mens en organisatie
 • Wij werken vanuit een wederzijds gevoel van vertrouwen: ik ben okay, jij bent okay
 • Wij werken continu aan verbeteringen
 • Wij geven vertrouwen aan onze medewerkers
 • Wij zijn duidelijk in onze verwachtingen
 • Wij richten ons op het ontwikkelen van medewerkers
 • Wij denken bij alles wat we doen aan het effect ervan op de klant
 • Wij reflecteren, vragen feedback en ontwikkelen onszelf in gedrag en vaardigheden
 • Wij werken vanuit het waarderende perspectief en toekomstgericht

Leiderschapsontwikkeling
De visie van Jawel is dat iedere leider een stijl mag ontdekken die het beste bij hem past. Als ieder mens min of meer uniek is, dan kan het toch niet zo zijn dat we als organisatie één vaste leiderschapsstijl opleggen? Wij bieden diverse modellen en theorieën aan en vragen de leiders zelf op onderzoek uit te gaan. Veelgenoemde stijlen zoals Dienend Leiderschap, Transformationeel Leiderschap, Transactioneel Leiderschap en Adaptief Leiderschap komen daarbij aan bod. Maar ook de nieuwste inzichten over Brein Leiderschap bieden we aan om de bewustwording te vergroting. De leider zelf krijgt ook aandacht, we inspireren ze om te ontdekken wie zij zijn, waartoe ze gedreven zijn, wat hun behoeften zijn. Door feedback uit de omgeving op te halen worden ze ook uitgedaagd om aandachtspunten voor persoonlijke ontwikkeling te benoemen.

De best passende werkvorm voor een Leiderschapsprogramma of Leiderschapsreis (Leadership Journey) ontwerpen we in overleg met de organisatie. Vaak bestaat het uit een combinatie van trainingsdagen en inspiratiesessies, intervisie of peer group coaching, executive coaching en teamtrainingen.

In-company maatwerk

Wij ontwikkelen maatwerktrajecten voor organisaties. De leiderschapsprogramma's zijn voor leidinggevenden en medewerkers die hun vaardigheden willen aanscherpen op bijvoorbeeld onderstaande thema's:

 • positief waardengericht beïnvloeden van je medewerkers
 • gesprekstechnieken zoals delegeren en aanspreken
 • coachend en inspirerend leidinggeven
 • verantwoordelijkheid nemen en geven
 • feedback geven en vragen
 • teamvorming: samenstellen en ontwikkeling van teams vanuit je rol als leider
 • prioriteiten stellen
 • verwachtingenmanagement
 • omgaan met weerstanden
 • gesprekstechnieken voor leidinggevenden
 • pro-actief gedrag en verantwoordelijkheid (laten) nemen