Transactionele Analyse

TA in organisaties

Binnen organisaties kan Transactionele Analyse (TA) antwoord geven op veel vragen:
- Hoe herken je disfunctioneel gedrag bij een individu of belemmerende communicatiepatronen binnen een team en wat kun je er aan doen?
- Op welke wijze bevorder je met Transactionele Analyse de professionaliteit binnen een team?
- Hoe ga je om met weerstand binnen een organisatie?

Wij werken graag met TA omdat het vol zit met zeer herkenbare en praktisch toepasbare concepten en inzichten. Het biedt precies de juiste verdieping om met teams en individuen de onderstroom te onderzoeken en bespreken die nodig is om de bovenstroom succesvoller te laten zijn.

Hardnekkige gedragspatronen veranderen

We weten allemaal dat gedragspatronen soms heel hardnekkig kunnen zijn, ook al doen we nog zo ons best om die te veranderen. Dat geldt voor ons eigen gedrag, voor het gedrag van de personen waar we mee relateren en voor elke onderlinge interactie tussen mensen (‘trans-acties’ in de Transactionele Analyse). Inzicht in die onderlinge interacties en communicatiepatronen tussen mensen en in de oorsprong en structuur van het gedrag van personen, geeft mogelijkheden om (ons eigen) gedrag en de communicatiepatronen met anderen te analyseren en daarop bij te sturen.

Oorsprong TA

Transactionele Analyse is een theorie over de persoonlijkheid, communicatie en psychologische ontwikkeling die is ontwikkeld in de jaren 1950-1970 door Eric Berne.

In contact met anderen komen we onszelf tegen. We lopen tegen onze eigen onvermogens aan zonder te beseffen wat de dieperliggende oorzaak hiervan is. De Transactionele Analyse (TA) geeft je hierop antwoord, geeft je inzicht in gedrag, gedragspatronen en achterliggende oorzaken. Door je hiervan bewust te worden leer je hoe je deze kunt veranderen. Met de concepten uit de Transactionele Analyse zoals onder andere Ouder-, Volwassene- en Kindrollen, transacties en 'psychologische spelen in de communicatie' leer je over je jezelf en je eigen communicatie.

Een aanbeveling voor ieder die met mensen leeft en werkt en via de heldere concepten van de Transactionele Analyse inzicht wil krijgen in psychologische achtergronden van de communicatie.

Basisgedachten van TA

- Mensen worden oké geboren: ik ben ok, jij bent ok;
- Iedereen heeft het vermogen om te denken;
 -Mensen bepalen hun eigen lot door middel van besluiten op jonge leeftijd die zij later kunnen herzien (herbesluiten).