Profile Dynamics Drijfverenanalyses

Waarom functioneert de ene afdeling goed en zijn er meer strubbelingen in de andere? En hoe komt het toch dat een goede werknemer niet uit de verf komt in een nieuwe functie? Profile Dynamics geeft op een boeiende wijze inzicht in de onderstroom en drijfveren van medewerkers.

Dit inzicht biedt perspectieven voor de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap, teamontwikkeling en het verbeteren van de organisatieprestaties. Jawel heeft de 'Drijfveren Team Training' ontwikkeld om op boeiende wijze een grondige start te maken met teamontwikkeling op basis van persoonlijke drijfveren en teamcultuur.

Wat is Profile Dynamics?

Profile Dynamics is een instrument dat mensen typeert in een zevental kleuren die elk staan voor herkenbare eigenschappen, denkwijzen, drijfveren en gedrag. Een persoonlijk profiel op deze zeven kleuren wordt bepaald aan de hand van een eenvoudige vragenlijst. Dit vormt de basis voor training en coaching.

Waarom doen mensen zoals ze doen? Wat drijft hen? Als we die vraag kunnen beantwoorden, hebben we een belangrijke sleutel in handen om mensen te motiveren, ze meer voldoening te geven in hun werk, de sfeer te verbeteren en hun betekenis voor de organisatie te vergroten.

Profile Dynamics biedt inzicht in de onderliggende waardensystemen die mensen hanteren en die grotendeels hun denken en gedrag bepalen, maar dat is niet het enige. Het geeft tevens de mogelijkheid om deze praktisch te benutten. Een sleutel tot succes om de organisatie en de mensen die er werken beter op elkaar af te stemmen, teamontwikkeling te bevorderen en de organisatie op een hoger plan te brengen.

Kijk op de website van Profile Dynamics voor meer informatie, whitepapers en theorie.  

Het boek 'Jouw Drijvende Kracht'

Geschreven door Jaap Weijers van Jawel en Wilma Kuipers van Profile Dynamics. Een praktische handreiking voor iedereen die het werken met drijfveren wil verankeren in ontwikkeling van zichzelf, het team en de organisatie. Te bestellen via www.profiledynamics.nl. Of klik op de kaft hieronder.