Ortaluce

Ortaluce® is een assessment methodiek om potentieel en verborgen kwaliteiten van (toekomstige) managers en professionals zichtbaar en meetbaar te maken. De kracht van Ortaluce® is dat het een uitspraak doet over toekomstig potentieel: welke talenten heeft iemand in aanleg in huis en tot welk functieniveau komen deze het best tot hun recht? Zo kan Ortaluce® voorspellen of iemand geschikt is voor een functie op de werkvloer, een eerstelijns managementfunctie, een functie als afdelingshoofd, vestigingsdirecteur, strategisch directeur of zelfs Corporate CEO.

Ortaluce® meet de complexiteit die iemand aankan op het gebied van denken en handelen. Door de huidige kwaliteiten (competenties) te vergelijken met de potentiële, is een individueel ontwikkeltraject op te stellen. 

De potentieel beoordeling doet enerzijds een uitspraak over intellectuele kwaliteiten zoals analytisch denken, creatief probleem oplossen en besluitvaardigheid. Anderzijds wordt de zogenaamde emotionele intelligentie van een persoon gemeten. Componenten hierbij zijn: doelgericht handelen, flexibiliteit en mensgerichtheid.

Ortaluce is te gebruiken bij selectievraagstukken en ontwikkelingsvragen.

Bij dit assessment werken wij samen met Cora Nijenhuis van Creanta. Klik hier voor meer informatie.