Interactielagen

De interactielagen vinden hun oorsprong in het werk van Remmerswaal's Groepsdynamica. Zijn boek vind je onder 'inspiratie'. Wij gebruiken dit concept om je bewust te maken van de verschillende niveaus waarop je in interactie bent met de ander. Het is immers heel menselijk om inhoudelijke vragen te stellen als je eigenlijk iets heel anders wilt zeggen. Een voorbeeld: 'hoe lang ga jij nu onze manager blijven?'. Deze vraag kan echt aan je gesteld worden als inhoudelijke vraag maar vaker wil deze vragensteller iets tegen je zeggen vanuit de Binnenwereld.

Daarnaast is het een boeiend en effectief middel gebleken om teams te bouwen. Wat heb je te doen als leider en als team om elke laag op het juiste moment de juiste aandacht te geven?

Op elke laag zijn diverse interventies mogelijk om te komen tot sterke teams en goede dialogen. Sommige interventies kunnen we je leren om zelf in praktijk te brengen tijdens het dagelijkse werk. Sommige interventies vragen wellicht iets meer expertise en 'vreemde ogen'. Daar willen wij je natuurlijk graag bij als teamcoach bij faciliteren.