Coaching & Intervisie

Iedereen heeft wel zo zijn wensen voor ontwikkeling op het gebied van persoonlijke effectiviteit. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om: assertiever willen worden, beter verbinding willen maken, loslaten, delegeren, leiding geven of nemen, afmaken of daadkracht ontwikkelen.

Wij zien coaching als een vorm van leren waarbij de coach de gecoachte helpt om een zodanig proces van leren en zelfontwikkeling te creëren dat hij of zij er beter van wordt. Gecoachten willen een verdieping in zelfinzicht en nieuwe denkwijzen en benaderingen van situaties leren, waardoor ze betere resultaten kunnen behalen. Wij als coach richten ons op jouw situatie. We spiegelen en confronteren met grote nieuwsgierigheid naar het waarom en het effect van je gedrag en moedigen je aan tot actie en beweging.

Van de gecoachten verwachten we een eerlijke en open bijdrage aan de coachingssessies. Als iets bijvoorbeeld niet goed werkt dan dient de coach dat van je te horen. Bij vragen of problemen, spreek je ze uit. Als je al weet waarom een probleem zich voordoet, zeg dat dan. De kracht van coaching hangt sterk samen met de mate van openheid en vertrouwen tussen de coach en gecoachte. 

Tenslotte is een gezonde dosis lef noodzakelijk om daadwerkelijk in actie te komen en afspraken (met jezelf) te maken.

Een coachingstraject is resultaatgericht en tijdelijk: vaak volstaan zo’n 4 tot 7 sessies van ongeveer 2 uur, al dan niet voorafgegaan door een intake-gesprek.

Intervisie of Peer Group Coaching

Intervisie is een krachtige methode voor het versterken van intercollegiale relaties en individuele vaardigheden. In groepen van 4 tot 6 personen wordt met eigen casuïstiek gewerkt om te komen tot nieuwe inzichten vanuit de groep. Dit katalyseert het leervermogen van het individu en de groep.